ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี 2562 วัสดุบริโภคประเภทขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณปี 2562 วัสดุบริโภคประเภทขนมเบเกอรี่ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 

หน่วยงานที่เผยแพร่ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 25/3/2562 16:23:23 น.