วิจัย นวัตกรรม และผลงานเด่น

ข่าวรอบรั้วมช.

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้รับประกาศนี...
7 มิถุนายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
มช. มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ ทั่วมหาวิทยาลัยกว่า 7,000 จุด ฟรี
SDGs:
9
7 มิถุนายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ CMU Account สำหรับนักศึกษาใหม่ ลูกช้าง 66
SDGs:
9
7 มิถุนายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
วันทะเลโลก หรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day)
6 มิถุนายน 2566
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันโยคะสากล ครั้งที่ 9
6 มิถุนายน 2566
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสาร

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 83
17 พฤษภาคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
RE-FORM ข่าวสารวิจัย มช. Vol.02/2565
26 มกราคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
SDGs Chiang Mai University 2022
1 พฤศจิกายน 2565
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 21
23 พฤษภาคม 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วีดิทัศน์

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs

มช.ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน