ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2561 จำนวน 120 รายการ

ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี 2561 จำนวน 120 รายการ 

หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะเกษตรศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/4/2562 21:11:00 น.
ไฟล์แนบ