ประกาศ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงดูแล รักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 52 KVA และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 KVA สำหรับอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผลและอาคารเรียนรวม 3และ5

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักทะเบียนและประมวลผล

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 14/9/2564 16:10:10 น.