STeP ตบเท้า ร่วมรับฟังปาฐกถารองปลัดกระทรวง อว. สร้างความตระหนักในการนำเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

5 กรกฎาคม 2565

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะผู้บริหารและบุคลากรอุทยานฯ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “การวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” จาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ในงาน FTI EXPO 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนัก พร้อมแรงขับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมมาช่วยสร้างโอกาสและยกระดับแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ยังให้เกียรติชมบูธนิทรรศการผลงานและกลไกการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวง อว. รวมถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วย โดยมีนางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ นำชมบูธดังกล่าว
แกลลอรี่