รับสมัครอาจารย์ด้านภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสารการตลาด

20 มีนาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่

1. อาจารย์ด้านภาพยนตร์ดิจิทัล
2. อาจารย์ด้านสื่อสารการตลาด

โดยมีวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 41,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 63


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/2xMrYK6
หรือสอบถามข้อมูลโทร. 0 5394 2703-5 ต่อ 112