งานวันที่ระลึก “วันทรงดนตรี” 10 มกราคม 2518

17 มกราคม 2562

ศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึง “วันทรงดนตรี” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 7 และได้ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2518 ในงานอุทยานสโมสรและฉลองบัณฑิต ตามคำกราบบังคม ทูลเชิญของคณะกรรมการบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิดฯ ณ ลานสังคีต อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562
แกลลอรี่