ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา

12 มีนาคม 2562

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
  3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  4. หากมีความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชี 3 มิติ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
  5. สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บริหารจัดการงาน และจัดลำดับ ความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี 
  6. มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ในระดับดี 
  8. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 

อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 16,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 เมษายน 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ในวันที่ 10 เมษายน 2562


สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fin.cmu.ac.th/fin-job.php 

แกลลอรี่