กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ รับสมัครตำแหน่งสถาปนิก

28 มกราคม 2562

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ

กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง  18,220 บาท หมดเขตรับสมัครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
สอบถามโทร.0-5394-3163 หรือ http://buildings.oop.cmu.ac.th/?p=2269&lang=th