“ผ่อดีดี” มช. ร่วมเสวนาออนไลน์ “Think Globally, Act Locally” กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน

17 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ระบบเฝ้าระวังและจัดการโรค/ภัยพิบัติ ที่ชุมชนมีส่วนร่วม “ผ่อดีดี” มช. ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในการเสวนาออนไลน์ “Think Globally, Act Locally” กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน พร้อมพัฒนาและขยายผลเพื่อป้องกันโรคระบาดทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และอนุทวีปเอเชียใต้


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดการเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Think Globally, Act Locally” โดยมี รศ.น.สพ.ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ “ผ่อดีดี” (PODD) และนายปฏิพัทธ์ สุสำเภา กรรมการผู้จัดการบริษัท Open Dream ร่วมเป็นวิทยากร เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ในการเสวนาออนไลน์ “Think Globally, Act Locally” ครั้งนี้ ได้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินโครงการผ่อดีดี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท Open Dream ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเฝ้าระวังและจัดการโรค/ภัยพิบัติ ที่ชุมชนสามารถใช้งานและร่วมเป็นเจ้าของ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และชุมชน ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ มาประยุกต์เป็นระบบเฝ้าระวังโรคระบาดในคน สัตว์ และภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ผลจากการดำเนินงานของโครงการ “ผ่อดีดี” ได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้ในวงกว้าง ส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับอาเซียนและนานาชาติหลายรางวัล ล่าสุด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการประกวด The Trinity Challenge ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ประจำปี ค.ศ. 2021 โดยได้รับรางวัลเป็นเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการฯ มูลค่า 1.3 ล้านปอนด์ (หรือประมาณ 57.4 ล้านบาท)

สำหรับการต่อยอดโครงการ “ผ่อดีดี” ในอนาคต จะมีการพัฒนาและขยายผลเพื่อป้องกันโรคระบาดทั้งในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน และอนุทวีปเอเชียใต้ นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานดีๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกต่อไป

ติดตามรายละเอียด ผ่อดีดี (PODD) ระบบเฝ้าระวังภัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมจาก มช. ได้ที่เว็บไซต์ CMU SDGs ที่ https://sdgs.cmu.ac.th/th/ArticleDetail/4ce9ebf4-40ba-48ee-9c03-6f4ae1dd9968?fbclid=IwAR2sZSGiWMjf4nS7EJcclqdxcUWHmF0C1qulkwGLxwttfqd6CyChe60-S5k


(ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: Facebook : Royal Thai Embassy, London UK)

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/ThaiEmbLondon
แกลลอรี่