13 เม.ย.นี้ มช. อัญเชิญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

11 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำมหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะล้านนา อย่างวิจิตรบรรจง ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 เมษายน 2562
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในงานประเพณีสงกรานต์ หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปสำคัญจากวัดต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ในขบวนแห่ที่สวยงามอลังการ โดยเคลื่อนขบวนจากสะพานนวรัฐ ผ่านประตูท่าแพ ไปยังวัดพระสิงห์ ในวันมหาสงกรานต์คือวันที่ 13 เมษายน ของทุกๆ ปี

      สำหรับรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริม ทำนุบำรุง อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2562 นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูป โดยนำแนวความคิดคติจักรวาลในพระพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานในการออกแบบ ส่วนด้านหน้าของตัวรถประดับตกแต่งด้วย


- ช้างอันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 คู่
- พญานาค สัตว์หิมพานต์ที่มีความเชื่อเชื่อมโยงกับน้ำ อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์จำนวน 1 คู่
- ถัดขึ้นไป เป็นรูปเทวดาสลักไม้ สัญลักษณ์ของเทวานุโมทนา ในการสรงน้ำพระพุทธรูป
- บริเวณส่วนกลางของตัวรถเป็นแท่นยกระดับรองรับบุษบกปราสาทไม้สักสีทอง ศิลปะล้านนา ประดิษฐานพระพุทธพิงคนคราภิมงคล พระพุทธรูปสำคัญประจำ

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของพระศรีอริยเมตไตยที่เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่อลงมาโปรดมนุษย์ และเทวดาให้มีความสุข สงบ ร่มเย็น เป็นศิริมงคลในชีวิตต่อผู้ที่สักการะกราบไหว้ และสรงน้ำ

     ส่วนด้านหลังบุษบก ประดับด้วยสุ่มดอกไม้ เครื่องสักการะล้านนา สื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของเขาสัตบริภัณฑ์จากแนวความคิดของคติจักรวาลในพระพุทธศาสนา และด้านท้ายของตัวรถบุษบกประดับด้วยธงช่อสามเหลี่ยมสีสันต่างๆ เป็นเครื่องสักการะล้านนา สัญลักษณ์แห่งความมีชัย และรับเอาสิ่งใหม่ๆ ของชีวิต ที่จะบังเกิดขึ้นในปีใหม่ของชาวล้านนา
- รอบๆตัวรถประดับประดาด้วยดอกไม้สด และเครื่องสักการะต่างๆ เพื่อน้อมสักการบูชาอย่างสวยงาม
- และมีตัวแทนเทวบุตร 1 คู่ คอยรับน้ำขมิ้นส้มป่อยจากพุทธศาสนิกชน เพื่อนำมาสรงน้ำพระภายในบุษบก

       ในส่วนของขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ป้ายมหาวิทยาลัย ขบวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย สำนัก สถาบัน ศูนย์ ขบวนช่างฟ้อนและวงดนตรีของชมรมพื้นบ้านล้านนา ขบวนแห่เครื่องสักการะล้านนา ขบวนแห่ช่อ 12 นักษัตร รถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามด้วยกลุ่มสำนัก สถาบัน ศูนย์ คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมขบวนอย่างสวยงาม
การสรงน้ำพระในวันปีใหม่เมืองนี้ ชาวล้านนาเชื่อว่าจะส่งผลให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตของการเริ่มต้นรอบปีใหม่ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไปพร้อมๆ กับการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

ข้อมูลโดย : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
แกลลอรี่