เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564

6 พฤศจิกายน 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2564

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://cmu.to/MxzR2
     หรือสอบถามโทร. 0 5394 2703 ต่อ 197 

 
     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

แกลลอรี่