วางพวงหรีดและร่วมพิธีรดน้ำศพ รองศาสตราจารย์ฤทธิ์ ศิริมาตย์ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์

1 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางพวงหรีดเคารพศพแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ รองศาสตราจารย์ฤทธิ์ ศิริมาตย์ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นบิดาของ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมพิธีรดน้ำศพ ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่