CMU Book Fair ครั้งที่ 25 วันที่ 2 - 10 ก.พ. 2562 ณ หอประชุม มช.

28 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกหนังสือและสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียนในงานดังกล่าว

      สำนักหอสมุด ได้จัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ขึ้น อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 25 ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด และบุคคลทั่วไปมีนิสัยรักการอ่าน ตลอดจนได้พัฒนาทักษะงานเขียนของตนให้ดียิ่งขึ้น จากการได้รับประสบการณ์ตรงจากนักเขียนที่ประสบความสำเร็จ

      นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักหอสมุดได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือเป็นอย่างมาก โดยได้ดำเนินการจัดงานมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นครั้งที่ 25 ถือเป็นการจัดงานสัปดาห์หนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ และในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก งาน CMU Book Fair ในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 2-10กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาจัดงาน 9 วัน เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสพบหนังสือ สิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ได้คัดเลือกด้วยตนเองและสามารถซื้อหนังสือตามความสนใจในราคาพิเศษ รวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับนักเขียน โดยเปิดโอกาสให้ได้พบปะ พูดคุยกับนักเขียน อีกทั้งยังสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านการบริการสู่ชุมชนท้องถิ่นในภาคเหนือ

      พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25 จะมีขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และจะมีการมอบรางวัลในโครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด “กิจกรรม Library Review” ประกวดคลิปวีดิโอแนะนำบริการ หรือพื้นที่ให้บริการในสำนักหอสมุด

      ภายในงาน CMU Book Fair มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรม อาทิ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ความสุขของการอ่าน” การประกวดเล่านิทาน หัวข้อ “นิทานคุณธรรม” สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา (ป.1-6) และการประกวดค่าวจ๊อย หัวข้อ “ความสุขของการอ่าน” สำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป

      นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายหนังสือ และสื่อการศึกษา โดยมีสำนักพิมพ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และร้านจำหน่ายหนังสือ รวมทั้งสิ้น 105 ร้านค้า 178 บูธ จำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาในราคาพิเศษ ภายในงานจะมีหนังสือหลากหลายประเภทด้วยกัน อาทิ หนังสือตำราวิชาการ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หนังสือเด็ก วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาษาไทยทั่วไป ที่ลดราคาพิเศษ นอกจากนี้มีหนังสือเก่า หนังสือหายาก ตลอดจนร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อเสริมทักษะอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ และเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีโอกาสเป็นเจ้าของหนังสือดีราคาพิเศษ เป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทราบแหล่งจัดพิมพ์หนังสือ เอกสารวิชาการใหม่ๆ ทั้งยังสามารถเลือกหนังสือ ตำราวิชาการเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน และอาจสั่งซื้อเพื่อตนเอง หรือแนะนำให้ห้องสมุดสั่งซื้อเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ขณะเดียวกันการจัดงานยังทำให้ร้านหนังสือ สำนักพิมพ์ได้พบปะลูกค้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือในจังหวัดเชียงใหม่ ห้องสมุด สถาบันการศึกษา โรงเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

      นอกจากจะมีการจัดร้านหนังสือแล้ว ยังมีกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่าน ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 มีนักเขียนชื่อดังมาร่วมพูดคุยทุกวัน โดยในวันจันทร์-ศุกร์ เริ่มกิจกรรมเวลาประมาณ 17.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเวลาประมาณ 11.00 น. สำหรับปีนี้มีนักเขียนมาร่วมกิจกรรม อาทิ ทมยันตี, วรรณวรรธน์, อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ และพลอยเซ่ เป็นต้น

     สำหรับกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านจะมี 3 กิจกรรมหลักๆ คือ 1 การเสวนา พูดคุย พบปะนักเขียนจากสำนักพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งวิทยากรที่มีชื่อเสียง 2. กิจกรรม Workshop 3. การแสดงดนตรี

      โอกาสนี้ สำนักหอสมุดขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเชิญร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.

      ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://library.cmu.ac.th/cmubookfair หรือ Facebook โดยพิมพ์ว่า CMU Book Fair และในช่องทาง YouTube พิมพ์ CMU Book Fair Official 

แกลลอรี่