งานราตรีคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด วาระก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.

10 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานราตรีคืนสู่เหย้าบ้านสีแสด วาระก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช. โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์รวมรุ่นศิษย์เก่าทุกหลักสูตรของคณะฯ ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “เพชรดี ศรีพยาบาล มช.” จำนวน 60 คน เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและคุณงามความดีให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในโอกาสนี้ นายสมยศ วงศ์ทองสาลี นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ในการสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้าดังกล่าว ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 
แกลลอรี่