คณะนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

1 เมษายน 2562

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (วิเทศสัมพันธ์) เลขที่ตำแหน่ง E320032 สังกัดงานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31098

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942910-11