สำนักหอสมุดงดชำระค่าปรับเกินกำหนดด้วยเงินสด

21 เมษายน 2564

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดงดชำระค่าปรับเกินกำหนดด้วยเงินสด พร้อมเข้าสู่การให้บริการผ่านระบบ Cashless
โดยแจ้งรายละเอียด พิมพ์ “ขอชำระค่าปรับเกินกำหนด” ตามด้วย "ชื่อ-สกุล" และ "รหัสนักศึกษา"
      ผ่านช่องทาง Facebook: http://m.me/LibraryCMU/ Line: lin.ee/FDbk1exQ โทร. 0 5394 4512

แกลลอรี่