งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25

3 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 25 โดยมีนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้มีโอกาสเลือกหนังสือ และสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียน ซึ่งภายในงาน CMU Book Fair มีการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาในราคาพิเศษ โดยมีสำนักพิมพ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและร้านจำหน่ายหนังสือ รวม 105 ร้านค้า 178 บูธ จะมีหนังสือหลากหลายประเภทด้วยกัน อาทิ หนังสือตำราวิชาการ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ หนังสือเด็ก วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาษาไทยทั่วไปที่ลดราคาพิเศษ นอกจากนี้มีหนังสือเก่า หนังสือหายาก ตลอดจนร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สื่อเสริมทักษะ และกิจกรรมนักเขียนพบผู้อ่านจะมี 3 กิจกรรมหลักๆ คือ 1. การเสวนา พูดคุย พบปะนักเขียนจากสำนักพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งวิทยากรที่มีชื่อเสียง 2. กิจกรรม Workshop 3. การแสดงดนตรี การออกร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร ฯลฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่