ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ชโลธร

1 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและบำเพ็ญบุญกุศลศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ชโลธร บิดา อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ ณ ศาลา 1 (700ปี) วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564
แกลลอรี่