คณะนิติศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

2 เมษายน 2562

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E320033 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 37,000.-บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31099

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942910-11
ข้อมูลโดย : http://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=31099