เยี่ยมเยือนโรงเรียนเหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่ สิรินธร

17 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิทิต เภาวัฒนสุข กงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตู คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้เดินทางไปเยือนโรงเรียนเหมียนหยาง เซียนเฟิงลู่ สิรินธร เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียนเหมียนหยาง Mr. Cheng โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาและต่างประเทศของเมืองเหมียนหยาง ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียน ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู ได้มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนเหมียนหยางฯ จำนวน 1 แสนบาท โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนฯเป็นผู้รับมอบอีกด้วย เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2562 
แกลลอรี่