ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

12 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Mr. Jason Peng, Vice President of Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่