ฝึกอบรมการบริหารจัดการสิทธิ์ซอฟต์แวร์ Adobe ระดับส่วนงาน

31 มกราคม 2562

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud โดยให้สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการดำเนินการจัดซื้อ โดยได้รับเกียรติจากคุณบัณฑิต หวังวิวัฒน์ศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทคัลเลอร์ดอกเตอร์ จำกัด และทีมวิทยากรจากทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานซอฟต์แวร์ Adobe ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 50 ท่าน ในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 114 
แกลลอรี่