มูลนิธิพัฒนา มช. มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ

24 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในนามมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ โดยมี รองศาสตราจารย์ พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ เลขานุการมูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ รับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่