สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุุขภาพ บริการวิชาการให้กับชุมชนเทศบาลสันโป่ง แม่ริม

4 กรกฎาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” ในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้กับกลุ่มผู้นำชุมชน ประธาน อสม. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในเทศบาลตำบลสันโป่ง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
โดยจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชน ประกอบด้วย การบรรยายในเรื่อง “แนวทางการอยู่รอด ของคนไทยในระยะที่โควิดเป็นโรคประจำถิ่นเต็มตัว” และ รู้จักกับฝีดาษลิง” โดย พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์ หัวหน้าศูนย์โรคติดเชื้อและสารเสพติด “เทคนิคการตรวจ ATK และการแปลผล” โดย คุณอาทิตย์ จิณะใจ นักเทคนิคการแพทย์ กิจกรรม “ใส่-ถอด-ทิ้ง” (การจัดการหน้ากากอนามัย) โดย คุณดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์ พยาบาล “การจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน” โดย ดร. นงคราญ ลำจวน ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ กิจกรรม “ฝึกปฏิบัติการให้บริการตรวจ ATK” โดย ทีมนักเทคนิคการแพทย์ กิจกรรม “คุณเป็นลองโควิดหรือเปล่านะ” โดย ดร.โศธิดา นันตะกูล และทีมแพทย์ พยาบาล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมเป็นอย่างมาก