สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่งบรรณารักษ์

4 กรกฎาคม 2565

สำนักหอสมุด

     สำนักหอสมุดเปิดรับสมัครบุคคลตำแหน่ง บรรณารักษ์ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ
     รับสมัครถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://library.cmu.ac.th/News/NewsDetail/7/430

แกลลอรี่