เปิดการแข่งขัน Sports Day 2018

2 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้กีฬาในการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย จิตใจ ให้สมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย มีน้ำใจไมตรีต่อเพื่อน พี่ น้อง สร้างความสมัครสมานสามัคคี รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แกลลอรี่