ร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

20 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดจึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชา สุนทรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
แกลลอรี่