ขอบคุณอัยการ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

11 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาบลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณอัยการ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีคณะอัยการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน ณ ภัตตาคารจีนตูลู่ จังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
แกลลอรี่