การสัมมนาทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 เรื่อง ฝ่าลมต้านเศรษฐกิจโลก

13 มีนาคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกล่าวต้อนรับ การสัมมนาทางวิชาการประจำปีครั้งที่ 7 เรื่อง ฝ่าลมต้านเศรษฐกิจโลก:เตรียมพร้อมรับมือ...สู่การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจไทย และ การพัฒนาทุนมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ ห้องประชุม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่