ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ โดยวิธีคัดเลือก

17 มกราคม 2562

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพดอยคำ โดยวิธีคัดเลือก  ข้อมูลโดย : http://www.vet.cmu.ac.th/web/news_auction.php
ไฟล์แนบ