ต้อนรับ นายกเทศมนตรีนครยะลา และคณะ

12 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาบลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา (นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ รหัส 2410065) และคณะ ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครยะลา กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาเทศบาลยะลาสู่เมืองอัจริยะ Smart City และการวิจัยพืชท้องถิ่น ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่