พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ นพ. เพียร เชี่ยววานิช อดีตหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ นพ. เพียร เชี่ยววานิช อดีตหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์อาวุโส อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนญาติมิตรและบุคคลทั่วไปร่วมพิธี ณ ตึกสันตยาธิคุณานุสรณ์ วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่