พิธีทำบุญสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3

6 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานมหาวิทยาลัย แห่งที่ 3 โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องอาหารสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
แกลลอรี่