ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานออกแบบนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

13 มีนาคม 2562

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาการออกแบบ/เทคโนโลยีการบรรจุ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) 
  3. มีประสบการณ์การทำงานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ / สื่อสิ่งพิมพ์ / เว็บไซต์ ฯลฯ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี 
  4. มีทักษะในการสื่อสาร และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
  5. มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
  6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในระดับดี 
  7. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
  8. สามารถใช้โปรแกรม Ai หรือ Photoshop ได้เป็นอย่างดี 
อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 16,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 เมษายน 2562


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ในวันที่ 24 เมษายน 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.fin.cmu.ac.th/fin-job.php
แกลลอรี่