รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

18 พฤศจิกายน 2562

คณะการสื่อสารมวลชน

     

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

     - วิชาเอกการสื่อสารศึกษา แบบ 2 ภาคปกติ
     - วิชาเอกการสื่อสารบูรณาการ แบบ 3 ภาคพิเศษ


สมัครเข้าศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/

โทรศัพท์ 0 5394 2405, 0 5394 2406


ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2562     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
     -โทรศัพท์ 0 5394 2703 ต่อ 4
     -facebook : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     -อีเมล masscomm@cmu.ac.th
แกลลอรี่