สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

15 กรกฎาคม 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา  มีคุณสมบัติดังนี้ 


๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง
๒. เป็นเพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
๓. สามารถเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ และบทความได้
๔. มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอและตัดต่อวีดีโอได้เป็นอย่างดี
๕. มีประสบการณ์ในการทำสื่อออนไลน์ สามารถนำเสนองานผ่านสื่อออนไลน์ ได้ เช่น OBS, Zoom, Live streaming, youtube และ facebook
๖. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ในการออกแบบสื่อได้ เช่น Adobe In design, Adobe Photoshop, Adobe illustrator


ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.rihes.cmu.ac.th/news/13856