ขอเชิญร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T for BCG ภายใต้โครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

24 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T for BCG ภายใต้โครงการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
.
วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 27-28 สิงหาคม และวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 กันยายน 2565 เวลา 06.00 น. ถึง 13.00 น. ณ โซน D กาดจริงใจเชียงใหม่
.
พบกับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 7 ชุมชน
.
1.U2T ตำบลทุ่งรวงทอง
2.U2T ตำบลเวียงพร้าว
3.U2T ตำบลแม่ก๊า
4.U2T ตำบลดอยหล่อ
5.U2T ตำบลหนองหอย
6.U2T ตำบลท่าศาลา
7.U2T ตำบลป่าแดด
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/cmusecenter/photos/a.876739072389908/5689249774472123/
แกลลอรี่