สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์

28 มกราคม 2562

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E290007 อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,220 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ --> https://goo.gl/onz9vo

รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักฯ และเว็บไซต์สำนักฯ http://art-culture.cmu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-943624-5
ข้อมูลโดย : http://art-culture.cmu.ac.th/activitydetail.php?act_id=710&acmain_id=2