มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคาร ๑

8 กุมภาพันธ์ 2562

กองคลัง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย อาคาร ๑ ข้อมูลโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์แนบ