เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Survival Skill for High Impact Researchers

24 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Survival Skill for High Impact Researchers ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม MMS-5 ภาคเหนือ ซึ่งศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่