รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รอบที่ 2

24 กุมภาพันธ์ 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2


- วิชาเอกการสื่อสารศึกษา แบบ 2 ภาคปกติ
- วิชาเอกการสื่อสารบูรณาการ แบบ 3 ภาคพิเศษ


สมัครเข้าศึกษา : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/

โทรศัพท์ 0 5394 2405, 0 5394 2406


ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2563


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
-โทรศัพท์ 0 5394 2703 ต่อ 4
-facebook : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-อีเมล masscomm@cmu.ac.th

แกลลอรี่