ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

8 กุมภาพันธ์ 2562

กองคลัง

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ข้อมูลโดย : ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
ไฟล์แนบ