ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าถนนภายในไร่ฝึกอบรมแม่เหียะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 กุมภาพันธ์ 2562

กองคลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าถนนภายในไร่ฝึกอบรมแม่เหียะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อมูลโดย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไฟล์แนบ