ให้การต้อนรับ คุณซารา มินคารา ที่ปรึกษาพิเศษด้านสิทธิผู้พิการนานาชาติ สำนักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

9 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


             ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณซารา มินคารา ที่ปรึกษาพิเศษด้านสิทธิผู้พิการนานาชาติ สำนักประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ในโอกาสที่มาพบปะเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับฟังข้อมูลการให้บริการนักศึกษาพิการ ที่เรียนร่วมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเยี่ยมชมงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ณ อาคารหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565


รายละเอียดประกอบข่าว : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่