งานฉลองเทศกาลวันตรุษจีนประจำปี 2519

4 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี Mr. Shen Yi ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานฉลองเทศกาลวันตรุษจีนประจำปี 2519 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมงาน ภายในงานมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมจีนในหลากหลายรูปแบบ การสาธิตและประกอบอาหารจีน การเขียนตัวหนังสือจีน ถักเชือก ตัดกระดาษ การแจกของขวัญของรางวัล ฯลฯ ณ ลานกิจกรรม สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่