พิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีพระเจ้ากาวิละ

5 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วางพานพุ่มถวายราชสดุดีพระเจ้ากาวิละ อดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินล้านนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางพนิดา จอมจันทร์ยอง ผู้อำนวยการกองกลาง ร่วมพิธี ณ อนุสรณ์สถานพระเจ้ากาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่