วิชาการรับใช้สังคม

5 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

การได้รับตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ไม่ได้เป็นเป้าหมายของนักวิจัยเสมอไป สังคมยังต้องการงานวิจัยเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนในสังคม

แนวคิด “งานวิชาการรับใช้สังคม” จึงเกิดขึ้น ช่วยให้นักวิจัยทำงานกับสังคมได้เต็มที่และใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้

โครงการมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาต่อความเป็นเลิศที่ยั่งยืน 

รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.


ข้อมูลโดย : https://researchcafe.org/academic-services-and-societal-engagement/
แกลลอรี่