มช. ชวนคลิก เว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ โดยทีมวิจัยมหาวิทยาลัยชียงใหม่

9 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดทำเว็บไซต์ตรวจสอบคุณภาพอากาศ รายงานค่า PM2.5 AQI และ PM10 AQI แบบ Real Time จากจุดตรวจวัดที่ใกล้ที่สุด เพื่อแจ้งเตือนประชาชน พร้อมแนวทางในการปฏิบัติตัว ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ ที่ www.cmuccdc.org โดยศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CCDC: Climate Change Data Center) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ www.cmaqhi.org/qa.php นอกจากนี้ ยังสามารถตรวจสอบสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน ชื่อว่า Blynk บนโทรศัพท์มือถือได้ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่