การประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัย ร่วมกับ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว)

29 มกราคม 2562

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการฯ และ อ.อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล รองผู้อำนวยการฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว) เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฯ และประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย

          ทั้งนี้ได้นำคณะเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ อาคารโรงงานต้นแบบของคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และโรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Pilot Plant) เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร โดยส่งเสริมการดำเนินงานแบบ Open Innovation เพื่อให้เอกชนได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นจุดเริ่มต้นในการสานต่องานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป 

ข้อมูลโดย : https://www.fin.cmu.ac.th/fin-activity20.php
แกลลอรี่